06 4272 8479

Je privacy

 Ik ga zorgvuldig om met je gegevens die je op deze site achterlaat. Deze worden alleen gebruikt om je een reactie te kunnen geven of om je aanmelding voor de nieuwsrbief in orde te maken. Je gegevens worden nooit voor commerciële of andere doelen aan anderen gegeven tenzij

  • je daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven
  • ik uit hoofde van wet- of regelgeving daartoe verplicht ben. In dat geval doe ik mijn best je tijdig hierover te informeren

Vanzelfsprekend is je privacy gegarandeerd bij mijn behandelingen.

Privacyverklaring

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand
en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
- Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
- Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

• Je naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’
• de kosten van het consult.

 

Google Analytics

Op deze site wordt Google Analytics gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Zo kan ik de site steeds verbeteren.Google schrijft voor dat de onderstaande tekst op de site wordt geplaatst:

p>Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je als bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Meer weten of afspraak maken?

06 4272 8479